Ontslagtrucs.com

Nederland is een spelletjesland bij uitstek. Helaas zijn er werkgevers die de ernst niet bevatten van 'een zieke werknemer' of 'iemand in ontslagsituatie' en daarom allerlei gemene trucs toepassen - voor eigengewin, natuurlijk.

(commentaar? weet u nog meer ontslagtrucs? Mail ons dan op info@ontslagtrucs.com)

Hieronder volgt een overzicht van

De tabel heeft 3 kolommen: links staat de truc, in de middelste kolom staat waarom het een truc is, en rechts wat u er als werknemer tegen kunt/moet doen. De werkgevers betalen dure congressen om deze trucs te leren - om u een gelijkwaardige positie te bezorgen volgt in de rechter kolom gratis advies wat u er tegen moet doen.

Trucs kunt u ook VOORKOMEN door een brief te schrijven aan werkgever met daarin wat het juridische kader is VOLGENS U: het is in .doc, dus u kunt de toon van de brief zelf aanpassen:

http://burn-out.mobi/docs/Totaalbrief-juridisch-kader-werknemer-aan-werkgever.doc

Meest voorkomende uitval is burn-out, compactie informatie over burn-out vindt u op:
http://burn-out.mobi/. Een uitgebreidere site, voor desktop, is http://burnout.nl

Wij beginnen met de bedrijfsarts, want dat is de meest verraderlijke. U denkt wellicht dat hij er is om u te helpen....maar dat pakt bijna altijd anders uit!

(andere nuttige sites:
http://reintegratie.theater - met allerlei tips voor werknemers hoe te handelen..
http://vaststellingsvereenkomst.nl
http://bedrijfsarts.site
http://bezava.com)

Bij burnout: http://burnout.nl
Uitleg wettelijk kader bij 'ziek van werk': http://burnout.nl/burnout-juridisch/index.html

Bedrijfsarts-trucs
Truc Bedoeling van truc bedrijfsarts Wat u moet doen
1. 'niets kunnen vinden' De bedrijfsarts probeert zich zo dom en onwetend mogelijk op te stellen, en veronachtzaamt alle wetenschap (die op pubmed staat, of Google Scholar, http://scholar.google.com).

Doel: u uit dienst te krijgen zonder ziekte, anders geldt 'Bezava' - waarbij de werkgever tot 10 jaar lang uitkeringen moet doorbetalen. Zie voor samenvattingen bezava hier: 1 2 3 en http://bezava.com

Zoek HIER de Lesa richtlijn(en) die op uw vermoede ziekte van toepassing zijn...

en dwing de bedrijfsarts ze te volgen....als het niet goedschiks gaat, dan 'kwaadschiks': vraag het BIG nummer van uw bedrijfsarts, en dien dan volgens deze Rijks-site een klacht in bij het Medisch Tucht College]

Huur op eigen kosten een onafhankelijke, zelfstandig gevestigde bedrijfsarts in.

Laat uw huisarts de Lesa richtlijn doorlopen en de diagnose zwart op wit stellen.

2. Richtlijnen en tests niet volgen (zeker bij psychisch uitval) 'Wat psychisch is, is niet te zien' en de bedrijfsarts wil graag ontkennen, want daar wordt die door werkgever voor betaald.

Hier hebt u ZEKER de Lesa richtlijnen nodig (klik)

Heel bekend is de bedrijfsartsentest voor psychische zaken: de 4DKL (4 Dimensionale Klachten Lijst). Vraag om die af te nemen EN vul hem zelf in in excel. Hier kunt u excel downloaden en DIT is hoe de score geinterpreteerd moet worden: interpretatie


3. U een conflict aanpraten Ziekte ontkennen EN u een conflict aanpraten is ideaal voor bedrijfsarts en werkgever: a) geen ziekte b) inleiding tot correspondentie waarin langzamerhand de ontslaggrond 'verstoorde arbeidsverhouding' wordt geintroduceerd  
4. U aanpraten ontslag te nemen

Zeer gemeen en zeker een klacht hij het Medisch Tucht College waard.


U moet nooit ontslag nemen tenzij u al een volgende baan hebt, anders hebt u geen rechten; het onwel voelen in de huidige situatie is het gevolg van onvoldoende nagekomen zorgplicht van de werkgever; de bedrijfsarts heeft helemaal geen verstand van de vraag of de baan bij u past - hij moet medisch onderzoeken.

De bedrijfsarts schat in hoe 'naief' u bent; hoe naiever, des te oppervlakkiger zijn leugen of ontkenning kan zijn, 'burnout is niet erkend' (als u minder naief bent, weet u van de lesa richtlijnen, en zoekt u op PubMed en Google Scholar alles over burnout op, en confronteert u de liegende bedrijfsarts hiermee)

5. U mediation aanpraten Ook dit heeft als doel: ziekte ontkennen, ruzie suggereren, en 'schone schijn' spelen voor de latere rechter: 'Werkgever heeft er alles aan gedaan, aan het conflict (dat niet bestaat!), zelfs mediation ingeroepen' Laat mediation 'doodvallen', zeg dat er geen conflict is, schrijf dit ook op, en dring aan op goed ziekte-onderzoek.

Desnoods gaat u wel naar mediation toe, maar frustreert u de mediator maximaal: zeg niets over uzelf, zeg dat hij is ingeroepen voor de schone schijn, alsof een conflict is. STEL vragen aan de mediator, over zijn priveleven, hoeveel hij hiervoor krijgt van de werkgever etc.. Frustreer de mediator door minutenlange stiltes, zodat de mediator zo snel mogelijk de opdracht teruggeeft.
6. 'Zo snel mogelijk aan het werk'

Als men u sneller aan het werk krijgt, geeft dat de indruk dat de ziekte niet zoveel voorstelt.

Bovendien maakt te snel aan het werkgaan, zeker zonder goede diagnose, analyse en herstelprogramma, u NOG zieker. Dit KAN de bedoeling van de werkgever zijn: u 2 jaar lang zo 'pesten' (door bij ziekte weer tot werk te roepen), dat u uit wanhoop:

  • ruzie maakt met de werkgever
  • en vaststellingsovereenlomst tekent terwijl u ziek bent
  • U spontaan ontslag neemt
Haal er andere, onafhankelijke (niet door werkgever betaalde) medici en experts bij, en laat die wat op schrift zetten.

Of uw huisarts.

Kijk welke Lesa richtlijnen op u van toepassing kunnen zijn, en eis die op.

Het kan inderdaad een enorm lange 'lijdensweg' zijn die 2 jaar ziekte.

Dring aan op zo snel mogelijk tweede spoor, of een VERVROEGDE WIA keuring.
7. Verkeerde diagnose stellen:
a) die niet werk gerelateerd is
b) wel vergoed wordt door priveverzekeraar
Een bekend voorbeeld is 'burnout': dat is een beroepsziekte, zie ook beroepsziekten.nl

Bedrijfsarts en werkgever willen echter geen 'arbeidsgerelateerde zorg' want die is volgens de SER voor 'kosten werkgever'.

Daarom: u een ziekte 'ver van het werk' aanpraten.

Het tweede voordeel is dat de bedrijfsarts een ziekte uitkiest die door de GGZ vergoed wordt, ten laste van uw priveverzekering, terwijl de werkgever had moeten betalen, en wel voor de ECHTE ziekte

Het derde voordeel voor de werkgever is dat bij een 'ver van het werk ziekte' de werkgever Bezava bij een 'ziek uit dienst' gemakkelijker kan wegredeneren bij UWV en belastingdienst.
Krijg de juiste diagnose op schrift.

Dwing de bedrijfsarts met de Lesa richtlijnen, Medisch Tucht College, doe elders testen....krijg die op schrift.

Pas als de juiste diagnose op schrift staat, krijgt u
a) ziekteverlof
b) de juiste behandeling
c) betaling van herstel door werkgever (want: alle werkgerelateerde zorg is kosten werkgever, KLIK)
8. Een slecht reintegratiebureau/
herstelburau voorstellen
Voordelen: goedkoop voor werkgever, bureau vertelt alles door aan werkgever, bureau probeert u niet te herstellen, maar u 'naar buiten te praten' (pas op alle 'vitaliteitsbureaus', u zult daar altijd aangepraat worden dat uw vitaliteit ver buiten de huidige werkgever ligt!) Zoek het beste bureau / centrum uit voor UW aandoening!

Op kosten werkgever.

WvP (Wet Verbetering Poortwachter) zegt dat werkgever EN werknemer CONSENSUS moeten hebben over PVA, Plan Van Aanpak - laat alleen uw voorkeursbureau en aanmerking komen, hou dit maandenlang vol en dan geeft de werkgever wel toe
9. GGZ aanbevelen Geen kosten werkgever, aanlevergeld door GGZ, GGZ stelt een diagnose die NIET werkgerelateerd is, zodat werkgever geen risico loopt op werkgeveraansprakelijkheid, Bezava etc. Zelfde aanbeveling als bij 8.

 

Overige werkgever-trucs
Truc Achtergrond Wat u moet doen
1. Salaris inhouden bij ziekte Dan moet u meteen procederen, en zonder salaris hebt u daar wellicht het geld niet voor TOCH meteen een advocaat inhuren...
2. U 'lullig werk' of 'lullige werkomstandigheden geven U weg pesten Goede raad is duur!
3. U een lage beoordeling geven, en tussentijdse beoordelingen die plotseling zeer slecht zijn U weg pesten Vraag 'outplacement', benoem hun trucs, en vraag of die achterwege kunnen worden gelaten en of jullie niet 'als heren' uit elkaar kunnen, met outplacement.

Heel belangrijk: heb met zoveel mogelijk medewerkers een goede band, zodat werkgever 'heel slechte beurt maakt voor de ogen van overig personeel' als hij u slecht behandelt.
4. Demotie    
5. Uitlokken 'ontslag op staande voet' Met opzet ruzie met u zoeken, zodat u 'uit de toon valt' en plotseling iets raars doet wat grond is voor 'ontslag op staande voet'  
6. Doorpluizen van alle email op zoek naar prive email    
7. Een afdelingssfeer organiseren waarbij u zich weggepest voelt    
8. Overwerk opleggen    
9. Zeer vervelende en nutteloze taken geven...u moet een 'dienstaanwijzing opvolgen'    
10. 'Overplaatsen naar Siberie'    
11. WCO, Wet Collectief Ontslag ontlopen = massa-ontslag voorkomen en veel mensen op inviduele manier 'wegpesten' Massa-ontslag staat slecht in het nieuws, en vakbonden halen er meer uit dan u als individu  

 

Trucs GGZ
Truc Achtergrond Wat u moet doen

1. uw arbeidsgerelateerde ziekte ontkennen

(omdat die a) kosten werkgever is b) niet vergoed wordt door priveverzekeraar) en u daarvoor in de plaats een andere, wel-declarabele ziekte aanpraten

1) de werkgever 'matsen' door te voorkomen dat hij reintegratiekosten moet maken, of het risico loopt op Bezava wegens arbeidsgerelateerde ziekte
2) door 1) als beloning nog meer ziektegevallen van werkgever krijgen

Doel: omzet maken als GGZ, winstmaximalisatie

Hierbij worden twee partijen getild: de werknemer EN de ziekteverzekeraar
Sta op een goede diagnose, vraag een kopie.

Doe nooit GGZ voor arbeidsgerelateerde problematiek, ga hiervoor naar de Praktijk Ondersteuner huisarts, of naar een in uw aandoening gespecialiseerd bureau of centrum.
2. Zich dubbel laten betalen:
a) door werkgever
b) door ziektekostenverzekeraar
  De fraude melden bij de NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit